|
Om

Bokelund ApS er et rådgivende ingeniørfirma med fokus på rådgivning. På baggrund af mere 30 års erfaring leverer Bokelund ApS professionel rådgivning inden for husbygning samt bygge- og anlægsteknik. Alle ydelser baseres på værdierne, Kompetence, Åbenhed, Forståelse og Tillid.

Overordnet arbejder Bokelund ApS inden for følgende områder:
Konstruktionsberegning – Projekter – Konsulent/problemløsning

Hvert område dækker over en lang række ydelser.
Læs mere om dem her ››

Om indehaver Jens Bokelund
 

  • Født i 1957 på Frederiksberg
  • Uddannet Teknikumingeniør fra Københavns Teknikum, bygge- og anlægsretningen, i sommeren 1981.
  • Ingeniørkarrieren startede i entreprenørvirksomhed på byggepladser, indenfor byggeri og anlæg.
  • Siden 1985 beskæftigelse med rådgivende ingeniørvirksomhed, dels som projekterende ingeniør, tilsynsførende og byggeleder, dels som projekt- og projekteringsleder.
  • Etablerede i 2008 Bokelund ApS – Bygningsrådgivning.
  • Seneste 25 år virket som beskikket censor ved Ingeniørhøjskolen i København, nu DTU, og seneste 10 år ved Københavns Erhvervsakademi (KEA), Konstruktørskolen.

“Min rolle som rådgiver er at bringe værdi ind i projekter. Det gør jeg ved at arbejde ud fra de fire elementer Kompetence samt gensidig Åbenhed, Forståelse og Tillid. Jeg tror på, at succes kommer ud af en fælles forståelse, og når jeg i processen oplever en gensidig tillid, så er min kundes projekt også mit projekt”, Jens Bokelund

Rådgiveransvarsforsikring

Bokelund ApS har en sædvanlig rådgiveransvarsforsikring, tegnet hos Tryg Forsikring. Policenr. 670 4.532.080.046.

Dækningssum for personskade DKK 12.500.000 – og for tingskade DKK 2.500.000

Bank

Danske Bank A/S, Tre Falke Afdeling,
registreringsnr. 0440 – kontonr. 4642384902