|
Ydelser

Inden for husbygning, byggeteknik og anlægsarbejde tilbyder Bokelund ApS blandt andet følgende ydelser:

Konsulent/problemløsning ››
 • Bygningsfysiske undersøgelser – herunder fugt, svamp og skimmelsvamp
 • Miljørådgivning, screening og kortlægning
 • Afhjælpning af byggeskader
 • Tilstandsvurderinger og -undersøgelser samt budgettering
 • Økonomiske overslag
 • Omkostnings- og finansieringsvurdering
 • Teknisk bistand i forbindelse med ejendomshandel
 • Bygherrerådgivning og sparring
 • Drifts- og vedligeholdelsesrådgivning
 • Byggesagkyndig bistand i fbm. syn og skøn, voldgift og forsikringssager
 • Kontraktforhandlinger
Projekter ››
 • Bygherrerådgivning og sparring
 • Anlægsarbejder – herunder jord-, kloak-, dræn- og belægningsteknik
 • Projektering af bygge- og anlægsopgaver
 • Bygningsrenovering
 • Om- og tilbygningsprojekter
 • Betonrenovering
 • Kloakrenovering
 • Totalrådgivning
 • Byggeledelse og styring
 • Fagtilsyn
 • Mangelgennemgang og afleveringsforretning
Konstruktionsberegning ››
 • Bærende konstruktioner – herunder statiske beregninger, konstruktionsmæsige vurderinger og eftervisninger
 • Statiske forundersøgelser
 • Ombygnings- og forstærkningskonstruktioner
 • Fundering og efterfundering
Har du brug for professionel bygningsrådgivning eller sparring?
Enten inden for ovenstående eller andre problemstillinger.

Ring venligst på telefon 24 41 00 72.